Povinné zverejnenie výrobcu KVET 2018

Povinné zverejnenie výrobcu elektriny v súlade so zákonom 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v platnom znení:

 

Kalendárny rok 2018

Paroplynový cyklus Považská Bystrica
Celková účinnosť kombinovanej výroby 68,46 %
Podiel dodávky tepla CZT 100,00 %
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej  CZT 73,00 %

 

Kogeneračné jednotky Dunajská Streda
Celková účinnosť kombinovanej výroby 86,91 %
Podiel dodávky tepla CZT 100,00 %
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej CZT 100,00 %