Cenník tepla

Cenová regulácia na obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Cenová regulácia na obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Cenová regulácia na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Cenová regulácia na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Cenová regulácia na obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Cenová regulácia na obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012