Neplánované obmedzenie dodávky tepla dňa 21. 2. 2013

Vážení odberatelia tepla.

Dňa 21.02.2013 o 05,15 hod došlo v našom hlavnom výrobnom zariadení k poruche.

Postupným uvádzaním náhradných výrobných zdrojov do prevádzky sme rozsah obmedzenia zminimalizovali, ale i napriek tomu v dopoludňajších hodinách dochádzalo k zníženiu zmluvne dohodnutých parametrov teplonosnej látky na viacerých odberných miestach, predovšetkým na koncových bodoch verejných rozvodov tepla.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.