Neplánované obmedzenie dodávky tepla dňa 3. 2. 2012

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 03.02.2012 o 4,30 hod došlo v našom výrobnom zariadení k poruche v dôsledku ktorej sme museli obmedziť dodávku tepla pre všetkých odberateľov.

Predpokladáme, že dnes o 10,30 hod budú odstránené príčiny tohto obmedzenia a následne budeme môcť neodkladne obnoviť dodávku tepla v plnom rozsahu.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Príčina obmedzenia dodávky tepla bola odstránená 03.02.2012 o 17,32 hod.