Neplánované prerušenie dodávky tepla dňa 5. 1. 2012

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 05.01.2012 o 13,25 hod došlo na rozvode tepla v našom výrobnom zariadení k poruche, v dôsledku ktorej sme museli okamžite prerušiť dodávku tepla všetkým našim odberateľom.

Odhadujeme, že normálna výroba a dodávka tepla bude obnovená do 18,00 hod.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.