Obmedzenie a prerušenie dodávky tepla 1. 12. 2010

Dňa 01.12.2010 o 00:30 hod došlo ku vzniku havárie na rozvode tepla pri odbernom mieste SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Považská Bystrica.

Dodávka tepla na ulici Kukučínova pre odberné miesta Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica, IFM, a.s. Bratislava, Atletický oddiel SPARTA a Sociálna poisťovňa bola prerušená dňa 01.12.2010 o 08:30 hod.

Ukončenie opravy predpokladáme dňa 01.12.2010 o 22:00 hod.

Za prerušenie dodávky tepla sa dotknutým spoločnostiam ospravedlňujeme.

Po odstránení príčin prerušenia bola dodávka tepla neodkladne obnovená dňa 01.12.2010 o 21:30 hod.