Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 1. 2016 od 9,00 do 11,30

Dňa 15.01.2016 od 9,00 hod do 11,30 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti SB Slovakia.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.