Oznámenie o prerušení dodávky tepla 26. 9. 2014 od 10,00 do 15,00

Dňa 26.09.2014 od 10,00 hod do 15,00 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti ELETHERM.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.