Oznámenie o prerušení dodávky tepla 27.07.2019

V súlade so zákonom o tepelnej energetike Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude v čase od 27.07.2019 06,00 hod do 27.07.2019 24,00 hod vykonávať plánovanú opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení.
Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach, ktoré sú dojednané s našou spoločnosťou v obci Považská Bystrica.