Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 1. 8. 2014 23,00 hod do 3. 8. 2014 18,00

Naša spoločnosť bude v čase od 01.08.2014 23,00 hod do 03.08.2014 18,00 hod vykonávať plánovanú opravu. údržbu a revízie sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.