Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 27.07.2018 23,00 hod do 01.08.2018 04,00 hod

V súlade s §26 zákona 657/2004 o tepelnej energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude v čase od 27.07.2018 do 01.08.2018 vykonávať plánovanú opravu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou nasledovne:

Od 27.07.2018 23,00 hod do 30.07.2018 4,00 hod Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2107 a Kukučínova 4888 a 4889, Atletický oddiel SPARTA, GARNI HOTELS s.r.o., IFM a.s. Kukučínova 210, IFM PB s.r.o. Mierová 306, Sociálna poisťovňa Kukučínova 208/23, Stredná odborná škola strojnícka Kukučínova 207/24, EDUCATIS s.r.o., MŠK Považská Bystrica s.r.o. Športovcov 2112 a 2113, RELAXTUR TURIEC a.s..

Od 27.07.2018 23,00 hod do 01.08.2018 4,00 hod všetci ostatní odberatelia.