Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod

Vážený odberateľ.

V čase od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod budeme vykonávať plánovanú opravu a údržbu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.