Prerušenie dodávky tepla 22. 12. 2010

Dňa 22.12.2010 od 23:30 hod budeme vykonávať odstraňovanie následkov havárie na sústave tepelných zariadení.

Dodávka tepla bude v čase predmetného odstraňovania prerušená pre všetkých odberateľov tepla.

Ukončenie odstraňovania predpokladáme dňa 23.12.2010 o 03:00 hod.

Za prerušenie dodávky tepla a za možné následné problémy, ktoré môžu byť vyvolané týmto krokom na niektorých odberných miestach, sa odberateľom a konečným spotrebiteľom ospravedlňujeme.

Po odstránení príčin prerušenia bola dodávka tepla neodkladne obnovená dňa 23.12.2010 o 03:30 hod.