Prerušenie dodávky tepla dňa 30. 12. 2011

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 30.12.2011 o 7,35 hod, došlo na rozvode tepla v našom výrobnom zariadení k poruche, v dôsledku ktorej sme museli okamžite pristúpiť k prerušeniu dodávky tepla pre všetkých našich odberateľov.

Po nevyhnutných opravách na sústave tepelných zariadení pristúpime o 12,00 hod k obmedzenej dodávke a po úplnom odstránení príčin približne o 18,00 hod i k normálnej výrobe a dodávke tepla podľa platnej legislatívy.

Za spôsobené problémy z dôvodu výpadku dodávky tepla sa ospravedlňujeme.