Odstávky a prerušenia dodávky

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 1. 8. 2014 23,00 hod do 3. 8. 2014 18,00

Naša spoločnosť bude v čase od 01.08.2014 23,00 hod do 03.08.2014 18,00 hod vykonávať plánovanú opravu. údržbu a revízie sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.

Neplánované obmedzenie dodávky tepla dňa 21. 2. 2013

Vážení odberatelia tepla.

Dňa 21.02.2013 o 05,15 hod došlo v našom hlavnom výrobnom zariadení k poruche.

Postupným uvádzaním náhradných výrobných zdrojov do prevádzky sme rozsah obmedzenia zminimalizovali, ale i napriek tomu v dopoludňajších hodinách dochádzalo k zníženiu zmluvne dohodnutých parametrov teplonosnej látky na viacerých odberných miestach, predovšetkým na koncových bodoch verejných rozvodov tepla.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme. 

Neplánované obmedzenie dodávky tepla dňa 3. 2. 2012

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 03.02.2012 o 4,30 hod došlo v našom výrobnom zariadení k poruche v dôsledku ktorej sme museli obmedziť dodávku tepla pre všetkých odberateľov.

Predpokladáme, že dnes o 10,30 hod budú odstránené príčiny tohto obmedzenia a následne budeme môcť neodkladne obnoviť dodávku tepla v plnom rozsahu.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Príčina obmedzenia dodávky tepla bola odstránená 03.02.2012 o 17,32 hod.

Neplánované prerušenie dodávky tepla dňa 5. 1. 2012

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 05.01.2012 o 13,25 hod došlo na rozvode tepla v našom výrobnom zariadení k poruche, v dôsledku ktorej sme museli okamžite prerušiť dodávku tepla všetkým našim odberateľom.

Odhadujeme, že normálna výroba a dodávka tepla bude obnovená do 18,00 hod.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Prerušenie dodávky tepla dňa 30. 12. 2011

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 30.12.2011 o 7,35 hod, došlo na rozvode tepla v našom výrobnom zariadení k poruche, v dôsledku ktorej sme museli okamžite pristúpiť k prerušeniu dodávky tepla pre všetkých našich odberateľov.

Po nevyhnutných opravách na sústave tepelných zariadení pristúpime o 12,00 hod k obmedzenej dodávke a po úplnom odstránení príčin približne o 18,00 hod i k normálnej výrobe a dodávke tepla podľa platnej legislatívy.

Za spôsobené problémy z dôvodu výpadku dodávky tepla sa ospravedlňujeme.