Odstávky a prerušenia dodávky

Prerušenie dodávky tepla dňa 30. 12. 2011

Vážení odberatelia tepla.

Dnes, 30.12.2011 o 7,35 hod, došlo na rozvode tepla v našom výrobnom zariadení k poruche, v dôsledku ktorej sme museli okamžite pristúpiť k prerušeniu dodávky tepla pre všetkých našich odberateľov.

Po nevyhnutných opravách na sústave tepelných zariadení pristúpime o 12,00 hod k obmedzenej dodávke a po úplnom odstránení príčin približne o 18,00 hod i k normálnej výrobe a dodávke tepla podľa platnej legislatívy.

Za spôsobené problémy z dôvodu výpadku dodávky tepla sa ospravedlňujeme.

Prerušenie dodávky tepla 22. 12. 2010

Dňa 22.12.2010 od 23:30 hod budeme vykonávať odstraňovanie následkov havárie na sústave tepelných zariadení.

Dodávka tepla bude v čase predmetného odstraňovania prerušená pre všetkých odberateľov tepla.

Ukončenie odstraňovania predpokladáme dňa 23.12.2010 o 03:00 hod.

Za prerušenie dodávky tepla a za možné následné problémy, ktoré môžu byť vyvolané týmto krokom na niektorých odberných miestach, sa odberateľom a konečným spotrebiteľom ospravedlňujeme.

Po odstránení príčin prerušenia bola dodávka tepla neodkladne obnovená dňa 23.12.2010 o 03:30 hod.

Obmedzenie a prerušenie dodávky tepla 1. 12. 2010

Dňa 01.12.2010 o 00:30 hod došlo ku vzniku havárie na rozvode tepla pri odbernom mieste SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Považská Bystrica.

Dodávka tepla na ulici Kukučínova pre odberné miesta Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica, IFM, a.s. Bratislava, Atletický oddiel SPARTA a Sociálna poisťovňa bola prerušená dňa 01.12.2010 o 08:30 hod.

Ukončenie opravy predpokladáme dňa 01.12.2010 o 22:00 hod.

Za prerušenie dodávky tepla sa dotknutým spoločnostiam ospravedlňujeme.

Po odstránení príčin prerušenia bola dodávka tepla neodkladne obnovená dňa 01.12.2010 o 21:30 hod.