Prečo teplo od nás

Prednosti

  • nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne
  • možnosť pripojenia na tepelnú sieť podľa požiadaviek zákazníka
  • starostlivosť o OST a tepelnú prípojku zákazníka
  • nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení
  • znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou vysoko finančne náročných ekologických zariadení
  • vyššia stabilita ceny tepelnej energie
  • nižšia investičná náročnosť odberných energetických zariadení pre odberateľov