Štandardy kvality

Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA DISTRIBÚCIA 2016 (súbor PDF)
Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA DODÁVKA 2016 (súbor PDF)

Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA DISTRIBÚCIA 2015 (súbor PDF)
Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA DODÁVKA 2015 (súbor PDF)

Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA 2014, podľa prílohy 5 a 6 vyhlášky (súbor PDF)
Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA 2014, podľa prílohy 8 a 9 vyhlášky (súbor PDF)

Štandardy kvality ELEKTROENERGETIKA 2013 (súbor PDF)