Ekológia

Vzťah k životnému prostrediu

Jedna z hlavných priorít nášho podnikania je minimalizovanie dopadov našich aktivít na životné prostredie. Aj preto neustále pracujeme na zvyšovaní efektivity výroby elektriny a tepla a na optimalizácii našich procesov. Investíciami do našich zamestnancov a do rozvoja a modernizácie tepelnej infraštruktúry mesta nielen šetríme peňaženky našich odberateľov, ale znižujeme tým aj environmentálnu záťaž, ktorá pri výrobe elektriny a tepla vzniká.

Veríme, že teplo v každom domove a na každom pracovisku, ako aj prístup k teplej vode, sú dôležitými a všeobecnými právami každého človeka. Pri zabezpečovaní týchto práv však maximálne dbáme na životné prostredie v našom meste. Veríme, že rozširovaním siete centrálneho zásobovania teplom a pripájaním vždy nových odberateľov pomáhame v Považskej Bystrici udržať čisté ovzdušie.

Vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a narastajúcou environmentálnou uvedomelosťou spoločnosti sa čoraz viac kladie dôraz na plnenie environmentálnych kritérií. Energetický priemysel patrí vo svete medzi odvetvia, ktoré svojou priemyselnou činnosťou výrazne ovplyvňujú všetky zložky životného prostredia, najmä ovzdušie.

Cieľom spoločnosti nie je len dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy v oblasti životného prostredia, ale aj ich zlepšovanie tak, aby zabezpečovali trvalo udržateľný rozvoj v regióne a v celkovom hodnotení krajiny.

Výhody služieb a produktov

Ekologickosť

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. spustila v roku 2010 v Považskej Bystrici do prevádzky nový paroplynový cyklus (PPC)- zdroj na vysoko účinnú, kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Takýto zdroj je aj z pohľadu EU považovaný za jeden z najekologickejších a najefektívnejších spôsobov výroby elektriny a tepla.

Spoľahlivosť

Dodávky tepla vám zabezpečujeme celoročne a 365 dní v roku máme v pohotovosti tím odborníkov, ktorí sú pripravení zasiahnuť v prípade porúch. Ak sa porucha vyskytne na individuálnom zdroji tepla, musíte volať opravárov, ktorí vám môžu dať termín až o niekoľko dní.  Spoločnosť realizovala výmenu značnej časti pôvodných rozvodov za preizolované potrubie a aj preto sú rozsiahle poruchy či výpadky v dodávke tepla vecou minulosti.

Hospodárnosť

Čím viac odberateľov je pripojených do systému CZT, tým nižšie sú ceny pre všetkých. Zároveň vás nemusia trápiť náklady s revíziou a údržbou či opravami zdroja tepla, ako aj výkyvy cien na burze s plynom. V CZT sú ceny stabilné a prísne regulované.

Zámer spoločnosti

Zaväzujeme sa aj naďalej rozvíjať naše podnikateľské aktivity v znamení neustáleho zlepšovania a zefektívňovania výrobného a dodávateľského procesu k prospechu a spokojnosti našich odberateľov s veľkým dôrazom na ochranu životného prostredia.

Informácie o vplyve na životné prostredie

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov boli našou spoločnosťou dodržané.

Paroplyn - protokol emisných hodnôt

2024
Január 01/2024
Február 02/2024
Marec 03/2024
2023
Január 01/2023
Február 02/2023
Marec 03/2023
Apríl 04/2023
Máj 05/2023
Jún 06/2023
Júl 07/2023
August 08/2023
September 09/2023
Október 10/2023
November 11/2023
December 12/2023
Rok 2023
2022
Január 01/2022
Február 02/2022
Marec 03/2022
Apríl 04/2022
Máj 05/2022
Jún 06/2022
Júl 07/2022
August 08/2022
September 09/2022
Október 10/2022
November 11/2022
December 12/2022
Rok 2022
2021
Január 01/2021
Február 02/2021
Marec 03/2021
Apríl 04/2021
Máj 05/2021
Jún 06/2021
Júl 07/2021
August 08/2021
September 09/2021
Október 10/2021
November 11/2021
December 12/2021
Rok 2021
2020
Január 01/2020
Február 02/2020
Marec 03/2020
Apríl 04/2020
Máj 05/2020
Jún 06/2020
Júl 07/2020
August 08/2020
September 09/2020
Október 10/2020
November 11/2020
December 12/2020
Rok 2020
2019
Január 01/2019
Február 02/2019
Marec 03/2019
Apríl 04/2019
Máj 05/2019
Jún 06/2019
Júl 07/2019
August 08/2019
September 09/2019
Október 10/2019
November 11/2019
December 12/2019
Rok 2019
2018
Január 01/2018
Február 02/2018
Marec 03/2018
Apríl 04/2018
Máj 05/2018
Jún 06/2018
Júl 07/2018
August 08/2018
September 09/2018
Október 10/2018
November 11/2018
December 12/2018
Rok 2018
2017
Január 01/2017
Február 02/2017
Marec 03/2017
Apríl 04/2017
Máj 05/2017
Jún 06/2017
Júl 07/2017
August 08/2017
September 09/2017
Október 10/2017
November 11/2017
December 12/2017
Rok 2017
2016
Január 01/2016
Február 02/2016
Marec 03/2016
Apríl 04/2016
Máj 05/2016
Jún 06/2016
Júl 07/2016
August 08/2016
September 09/2016
Október 10/2016
November 11/2016
December 12/2016
Rok 2016
2015
Január 01/2015
Február 02/2015
Marec 03/2015
Apríl 04/2015
Máj 05/2015
Jún 06/2015
Júl 07/2015
August 08/2015
September 09/2015
Október 10/2015
November 11/2015
December 12/2015
Rok 2015

Informujeme

Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov…

Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea. „V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú.…

Energetickú skupinu GGE povedie Jan Vymazal

Vo vedení slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 2. apríla 2018 ju z pozície generálneho riaditeľa povedie Jan Vymazal, MBA. „V energetike je dnes veľa reinvestičných príležitostí, ktoré by mohli GGE posunúť opäť ďalej. Prioritou bude nájsť tie správne investície do nášho portfólia a,…