Informujeme

Odstávky a prerušenia dodávky

Archív

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 31. 07. 2021 04:00 hod do 02. 08. 2021 04:00 hod

V súlade s §26 odsek (1) písmeno a) zákona 657/2004 o tepelnej energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude vo vyššie uvedenom čase vykonávať plánované opravy, údržbu a revízie sústavy tepelných zariadení.
Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých zmluvne dojednaných odberných miestach.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 3.8.2020 od 6,00h do 4.8.2020 do 6,00h

V súlade s §26 odsek (1) písmeno a) zákona 657/2004 o tepelnej energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude v čase od 3.8.2020 od 6,00h do 4.8.2020 do 6,00h vykonávať plánovanú opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach, ktoré máte zmluve dojednané s našou spoločnosťou.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 27.07.2019

V súlade so zákonom o tepelnej energetike Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude v čase od 27.07.2019 06,00 hod do 27.07.2019 24,00 hod vykonávať plánovanú opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení.
Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach, ktoré sú dojednané s našou spoločnosťou v obci Považská Bystrica.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 27.07.2018 23,00 hod do 01.08.2018 04,00 hod

V súlade s §26 zákona 657/2004 o tepelnej energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude v čase od 27.07.2018 do 01.08.2018 vykonávať plánovanú opravu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou nasledovne:

Od 27.07.2018 23,00 hod do 30.07.2018 4,00 hod Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2107 a Kukučínova 4888 a 4889, Atletický oddiel SPARTA, GARNI HOTELS s.r.o., IFM a.s. Kukučínova 210, IFM PB s.r.o. Mierová 306, Sociálna poisťovňa Kukučínova 208/23, Stredná odborná škola strojnícka Kukučínova 207/24, EDUCATIS s.r.o., MŠK Považská Bystrica s.r.o. Športovcov 2112 a 2113, RELAXTUR TURIEC a.s..

Od 27.07.2018 23,00 hod do 01.08.2018 4,00 hod všetci ostatní odberatelia.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod

Vážený odberateľ.

V čase od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod budeme vykonávať plánovanú opravu a údržbu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 1. 2016 od 9,00 do 11,30

Dňa 15.01.2016 od 9,00 hod do 11,30 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti SB Slovakia.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 7. 2015 od 7,00 do 17,00

Dňa 15.07.2015 od 07,00 hod do 17,00 hod bude neodkladne prerušená dodávka tepla na prípravu TÚV pre nasledovných odberateľov:

– Sociálna poisťovňa, Ulica Martina Kukučína 208/23

– Atletický oddiel SPARTA, Ulica Martina Kukučína 2116

– IFM, Ulica Martina Kukučína 210

– Stredná odborná škola strojnícka, Ulica Martina Kukučína 207/24

Za spôsobené problémy sa dotknutým odberateľom ospravedlňujeme.

Novinky

Skupina GGE minulý rok konsolidovala svoje aktíva, prejavilo sa to v zlepšení výsledkov

Skupina GGE patrí k jedným z mála slovenských energetických firiem, ktoré sa aktívne pustili aj za hranice. Dnes je vďaka dcérskej spoločnosti Duon najväčším dodávateľom LNG v Poľsku. Slovensko sa však podľa jej generálneho riaditeľa Jana Vymazala určite nedostalo na druhú koľaj. Väčšia časť z 18 miliónov…

Energetická skupina GGE má nového riaditeľa divízie tepla

Vo vrcholovom manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 1. apríla 2019 získala nového generálneho riaditeľa pre svoju dcéru Teplo GGE s. r. o., Jeromea Valettea. „V GGE plánujem pokračovať v nastavenom profesionálnom trende riadenia prevádzok a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú.…

Energetickú skupinu GGE povedie Jan Vymazal

Vo vedení slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Od 2. apríla 2018 ju z pozície generálneho riaditeľa povedie Jan Vymazal, MBA. „V energetike je dnes veľa reinvestičných príležitostí, ktoré by mohli GGE posunúť opäť ďalej. Prioritou bude nájsť tie správne investície do nášho portfólia a,…

Povinné zverejňovanie 

Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda