Voľné pozície

Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., patrí do skupiny GGE, ktorá patrí v energetickom odvetví k atraktívnym a stabilným zamestnávateľom. Tento imidž si dlhodobo budujeme vďaka firemným benefitom a rozvoju našich zamestnancov. Medzi základné hodnoty našej spoločnosti patrí férové ohodnotenie práce každého zamestnanca, ako aj spoločný rast počas rokov spolupráce medzi každým individuálnym zamestnancom a GGE.

Zaujíma vás TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., ako zamestnávateľ?

Vďaka širokému záberu aktivít v rámci GGE skupiny, ako aj pôsobeniu za hranicami Slovenska, vám vieme ponúknuť atraktívnu kariéru spojenú s možnosťou získania skúseností z každej časti odvetvia – od výroby, cez distribúciu až po predaj koncovému užívateľovi.

Pošlite nám váš životopis a krátky motivačný list na teplaren@teplaren.sk
Po poskytnutí podpísaného oznamu o spracovaní osobných dát dotknutej osoby vás zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie. Radi vás oslovíme v prípade vyhovujúcej voľnej pracovnej pozície v ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do nášho portfólia.

Dispečér výrobných zdrojov

Miesto nástupu: Považská Bystrica

Dátum nástupu: ASAP

Zamestnanecké benefity

Benefity, ktoré sme pre vás, zamestnancov skupiny GGE, pripravili, sú ocenením vášho úsilia a prístupu k práci. Chceme investovať do vašej budúcnosti, či už prostredníctvom príspevku do 3. dôchodkového piliera alebo vášho profesionálneho rozvoja.

Pri nastavovaní systému benefitov v skupine nezabúdame ani na oddych našich zamestnancov. Podporujeme tímovú spoluprácu firemnými eventami a teambuildingami. V našom výrobnom sektore ponúkame vám kratší pracovný čas.

Stravovanie je nadštandardné

Na každý obed vám prispievame viac ako ukladá zákon. Hodnota príspevku na stravný lístok v skupine je až 3,51 eur.

Viac času s rodinou

Vo výrobe a distribúcii máte kratší pracovný čas. Pracovný úväzok 37,5 hodiny týždenne znamená ročne o 3 týždne voľna viac na relax a čas s rodinou.

S nami sa rozvíjate

Máte možnosť zapojiť sa do jazykového vzdelávania, vytvárame rozvojové programy a orientačné programy pre nových zamestnancov.

Myslíme na vašu budúcnosť

Sporte si na svoju budúcnosť a využite príspevok do 3. dôchodkového piliera. Pri odchode do dôchodku vás čaká aj odchodné nad rámec zákonného minima.

Silný a zdravý tím

Zapojte sa do firemných eventov, športových podujatí, teambuildingov či firemných večierkov. Vybudujme spoločne tímového ducha a príjemnú pracovnú atmosféru.

O úspech sa delíme

Ak sa spoločnosti darí a dosahuje plánované výsledky, pocítite to aj vy, a to prostredníctvom ročného bonusu.

To nie je všetko

Vaše pracovné a osobné jubileá si ceníme aj finančne. Nezabúdame ani na vaše rodiny - detičkám pripravujeme mikulášske balíčky a poskytujeme vianočné poukážky. Finančne vás podporíme aj pri rôznych životných situáciách, ako je napríklad narodenie dieťaťa.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

 

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Informačná povinnosť pre zamestnanca (uchádzač o zamestnanie)

 

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@teplaren.sk

Telefón: +421 2 3268 3800