Kontakt

Adresa

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Robotnícka 2160
017 34 Považská Bystrica

teplaren@teplaren.sk
+421 42 466 43 01

Bankové spojenie

Číslo účtu / BBAN: 1066111007/1111
IBAN: SK11 1111 0000 0010 6611 1007
BIC / SWIFT: UNCRSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

Fakturačné údaje

IČO: 36 300 683
DIČ: 2020111467
IČ DPH: SK2020111467

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32391/R

 


Dispečing

Ohlasovňa porúch – nepretržitá služba

telefón: 042/443 22 13
mobil: 0911 677 485
e-mail: dispecingppc@teplaren.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa

Vierka Pavlovičová
telefón: 042/466 43 01
e-mail: teplaren@teplaren.sk

Kontakt pre médiá

Jana Luptáková
telefón: 0902 119 627
e-mail: jana.luptakova@gge.sk

Výrobný riaditeľ

Ing. Michal Šuverík
Telefón: 042/466 43 20
Mobil: 0911 068 403
e-mail: michal.suverik@teplaren.sk

Obchodno -
technický riaditeľ

Ing. Michal Kuhajda
Telefón: 042/466 43 03
Mobil: 0903 460 472
e-mail: michal.kuhajda@teplaren.sk

Obchodné
oddelenie: vedúci

Miroslav Hromadík
Telefón: 042/466 43 17
Mobil: 0903 460 417
e-mail: miroslav.hromadik@teplaren.sk

Fakturácia za tepelnú energiu,
odberové diagramy

Ing. Martin Kerepecký
Telefón: 042/466 43 16
Mobil: 0903 555 286
e-mail: martin.kerepecky@teplaren.sk

Platby za tepelnú energiu,
splátkové kalendáre

Ing. Agáta Rezáková
Telefón: 042/466 43 10
Mobil: 0914 323 485
e-mail: agata.rezakova@teplaren.sk

Ochrana osobných údajov