Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Povolenie na predmet podnikania:

Tepelná energetika – rozsah výroba tepla a rozvod tepla

Povolenie č. 2007T 0319 – 10. zmena

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  18,05 68,42 0,95 50,19 0,41 146,32 8 262 2 295 000,000
August 2021 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 18,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000
2 18,00 72 0,99 51 0,43 191 378 105 000,000
3 19,00 72 0,98 52 0,42 135 270 75 000,000
4 20,25 70 0,98 52 0,42 140 252 70 000,000
5 16,25 71 0,99 51 0,42 133 252 70 000,000
6 17,25 71 0,99 52 0,41 141 270 75 000,000
7 21,50 69 0,99 51 0,41 137 270 75 000,000
8 21,00 71 0,98 51 0,42 139 270 75 000,000
9 20,75 71 0,98 52 0,42 140 270 75 000,000
10 22,50 71 0,98 52 0,42 142 270 75 000,000
11 20,00 71 0,98 52 0,42 142 252 70 000,000
12 21,00 71 0,99 52 0,43 141 252 70 000,000
13 21,25 71 0,98 52 0,42 145 270 75 000,000
14 23,75 70 0,99 51 0,42 133 252 70 000,000
15 23,75 71 0,99 51 0,43 149 270 75 000,000
16 21,50 72 0,99 52 0,43 148 252 70 000,000
17 15,75 70 0,99 52 0,43 145 252 70 000,000
18 14,75 71 0,99 54 0,43 168 252 70 000,000
19 18,50 70 0,98 54 0,43 162 288 80 000,000
20 19,50 70 0,99 52 0,43 161 270 75 000,000
21 19,50 70 0,99 52 0,43 154 270 75 000,000
22 21,25 70 0,99 51 0,42 159 306 85 000,000
23 16,75 71 0,98 52 0,42 145 270 75 000,000
24 15,00 71 0,98 52 0,42 156 252 70 000,000
25 12,75 70 0,98 52 0,42 160 270 75 000,000
26 11,25 71 0,99 52 0,42 160 306 85 000,000
27 11,50 71 0,99 52 0,43 151 288 80 000,000
28 13,75 70 0,98 52 0,42 153 270 75 000,000
29 15,00 70 0,98 51 0,43 168 306 85 000,000
30 14,50 71 0,99 52 0,43 167 306 85 000,000
31 14,00 71 0,99 52 0,43 171 306 85 000,000
Archív
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť