Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  4,93 95,17 0,98 50,03 0,42 274,10 36 108 10 030 000,000
November 2023 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 9,00 90 0,99 47 0,42 255 864 240 000,000
2 14,00 86 0,99 48 0,43 180 684 190 000,000
3 9,75 87 0,99 48 0,42 219 864 240 000,000
4 6,25 93 0,98 49 0,43 221 918 255 000,000
5 9,50 90 0,98 48 0,42 214 864 240 000,000
6 8,50 90 0,98 48 0,42 240 972 270 000,000
7 8,25 91 0,99 49 0,42 223 954 265 000,000
8 7,00 91 0,99 48 0,42 242 990 275 000,000
9 7,75 92 0,99 50 0,42 245 1 062 295 000,000
10 8,00 91 0,98 50 0,42 245 1 008 280 000,000
11 7,25 93 0,99 49 0,42 241 1 026 285 000,000
12 3,75 95 0,99 49 0,42 274 1 170 325 000,000
13 4,25 98 0,99 51 0,42 265 1 206 335 000,000
14 10,25 89 0,99 48 0,43 255 1 008 280 000,000
15 8,25 91 0,98 48 0,42 266 1 116 310 000,000
16 7,00 92 0,98 49 0,42 262 1 080 300 000,000
17 4,00 96 0,98 50 0,42 266 1 206 335 000,000
18 2,50 99 0,99 51 0,42 274 1 260 350 000,000
19 2,00 100 0,98 51 0,42 305 1 404 390 000,000
20 5,00 94 0,98 50 0,42 297 1 278 355 000,000
21 6,50 91 0,98 49 0,42 284 1 170 325 000,000
22 0,25 98 0,98 51 0,42 341 1 530 425 000,000
23 3,50 97 0,98 52 0,42 317 1 386 385 000,000
24 3,00 97 0,98 50 0,42 319 1 404 390 000,000
25 -0,50 102 0,99 52 0,42 315 1 494 415 000,000
26 -1,75 106 0,98 53 0,42 314 1 584 440 000,000
27 -0,50 104 0,99 53 0,42 330 1 638 455 000,000
28 -0,50 103 0,99 53 0,42 331 1 602 445 000,000
29 -3,75 107 0,98 55 0,43 347 1 746 485 000,000
30 -0,50 102 0,98 52 0,43 336 1 620 450 000,000
Archív
2023
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
2022
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť