Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  10,70 88,03 0,98 45,74 0,43 186,00 23 922 6 645 000,000
Október 2022 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 11,50 84 0,98 47 0,42 196 702 195 000,000
2 12,50 87 0,98 46 0,43 172 702 195 000,000
3 10,75 87 0,99 45 0,43 199 810 225 000,000
4 9,50 87 0,99 46 0,43 205 810 225 000,000
5 9,75 86 0,99 47 0,43 194 828 230 000,000
6 11,75 87 0,98 47 0,42 186 756 210 000,000
7 13,25 87 0,98 46 0,43 169 648 180 000,000
8 12,25 88 0,99 46 0,43 161 648 180 000,000
9 9,75 88 0,99 46 0,43 172 702 195 000,000
10 10,00 89 0,98 47 0,43 183 774 215 000,000
11 9,75 88 0,98 47 0,42 201 810 225 000,000
12 8,75 90 0,98 46 0,43 197 846 235 000,000
13 10,00 90 0,99 46 0,43 191 828 230 000,000
14 10,75 88 0,99 46 0,43 198 792 220 000,000
15 13,75 86 0,98 47 0,43 178 702 195 000,000
16 12,50 86 0,98 47 0,43 176 684 190 000,000
17 12,25 87 0,98 46 0,43 179 720 200 000,000
18 12,25 89 0,99 46 0,43 175 738 205 000,000
19 9,00 87 0,98 46 0,43 186 756 210 000,000
20 6,00 94 0,99 46 0,43 196 936 260 000,000
21 7,75 93 0,98 46 0,42 204 936 260 000,000
22 7,75 91 0,98 45 0,43 194 864 240 000,000
23 10,50 87 0,99 44 0,43 185 774 215 000,000
24 12,75 88 0,99 44 0,43 188 792 220 000,000
25 12,25 87 0,98 45 0,43 171 720 200 000,000
26 9,75 90 0,98 45 0,42 189 828 230 000,000
27 10,50 90 0,99 44 0,43 174 738 205 000,000
28 12,00 87 0,99 45 0,42 176 738 205 000,000
29 11,75 86 0,99 45 0,43 195 774 215 000,000
30 11,25 87 0,99 44 0,42 183 774 215 000,000
31 9,50 88 0,98 45 0,42 193 792 220 000,000
Archív
2022
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť