Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Povolenie na predmet podnikania:

Tepelná energetika – rozsah výroba tepla a rozvod tepla

Povolenie č. 2007T 0319 – 10. zmena

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  11,79 85,84 0,98 49,87 0,43 193,39 20 628 5 730 000,000
Máj 2021 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 14,75 89 0,99 51 0,43 174 630 175 000,000
2 10,25 85 0,98 49 0,43 231 792 220 000,000
3 8,25 87 0,98 50 0,43 358 918 255 000,000
4 12,25 89 0,98 51 0,43 203 756 210 000,000
5 9,75 88 0,98 49 0,42 214 540 150 000,000
6 8,75 90 0,99 50 0,43 231 1 152 320 000,000
7 9,00 88 0,98 49 0,43 231 864 240 000,000
8 7,00 91 0,98 50 0,43 226 882 245 000,000
9 13,25 89 0,98 51 0,43 176 702 195 000,000
10 19,00 84 0,98 51 0,42 89 522 145 000,000
11 20,25 78 0,99 53 0,43 366 414 115 000,000
12 18,50 76 0,98 53 0,43 141 324 90 000,000
13 13,25 78 0,98 54 0,43 139 324 90 000,000
14 10,50 78 0,98 53 0,43 143 342 95 000,000
15 12,50 77 0,98 53 0,42 145 342 95 000,000
16 10,75 82 0,98 52 0,43 186 558 155 000,000
17 11,25 89 0,99 50 0,44 214 810 225 000,000
18 11,00 88 0,98 50 0,43 195 774 215 000,000
19 9,00 90 0,98 48 0,42 191 756 210 000,000
20 12,00 88 0,98 48 0,42 177 684 190 000,000
21 13,50 85 0,99 50 0,43 169 630 175 000,000
22 10,00 87 0,99 47 0,44 183 702 195 000,000
23 8,50 89 0,99 47 0,44 193 774 215 000,000
24 13,25 88 0,99 49 0,43 179 666 185 000,000
25 10,25 88 0,98 47 0,42 206 828 230 000,000
26 11,25 88 0,99 49 0,43 177 684 190 000,000
27 12,75 87 0,99 49 0,44 163 612 170 000,000
28 12,75 86 0,99 49 0,43 167 612 170 000,000
29 11,00 86 0,99 48 0,44 180 666 185 000,000
30 10,25 88 0,99 48 0,43 182 738 205 000,000
31 10,75 85 0,99 48 0,43 166 630 175 000,000
Archív
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť