Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  -0,44 105,23 0,98 53,84 0,42 342,16 52 740 14 650 000,000
Január 2024 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 2,75 100 0,99 50 0,42 278 1 350 375 000,000
2 3,00 101 0,99 51 0,42 285 1 350 375 000,000
3 6,25 95 0,98 51 0,42 297 1 278 355 000,000
4 6,50 94 0,98 49 0,42 292 1 260 350 000,000
5 3,75 99 0,98 51 0,42 288 1 332 370 000,000
6 4,25 100 0,98 50 0,42 276 1 314 365 000,000
7 -3,25 107 0,99 53 0,42 338 1 728 480 000,000
8 -7,75 114 0,98 57 0,42 401 2 178 605 000,000
9 -6,25 114 0,98 58 0,42 402 2 142 595 000,000
10 -8,50 115 0,98 59 0,42 407 2 178 605 000,000
11 -4,50 107 0,99 58 0,42 380 2 106 585 000,000
12 -2,25 107 0,99 55 0,42 374 1 854 515 000,000
13 -1,50 106 0,98 54 0,42 363 1 800 500 000,000
14 -0,50 106 0,98 55 0,42 367 1 800 500 000,000
15 -0,50 105 0,98 55 0,42 380 1 854 515 000,000
16 -1,00 104 0,99 54 0,42 379 1 818 505 000,000
17 -1,50 108 0,99 55 0,42 356 1 800 500 000,000
18 2,50 103 0,98 53 0,42 337 1 638 455 000,000
19 -3,25 107 0,98 55 0,42 379 1 908 530 000,000
20 -5,00 111 0,98 56 0,42 355 1 854 515 000,000
21 -2,25 111 0,98 56 0,42 345 1 836 510 000,000
22 -0,75 109 0,99 56 0,43 341 1 746 485 000,000
23 -1,25 106 0,98 54 0,42 361 1 782 495 000,000
24 -1,00 106 0,98 54 0,42 351 1 746 485 000,000
25 4,50 99 0,99 52 0,42 323 1 476 410 000,000
26 3,00 101 0,99 51 0,42 315 1 494 415 000,000
27 3,25 103 0,99 52 0,42 300 1 458 405 000,000
28 0,50 103 0,98 52 0,42 322 1 548 430 000,000
29 -1,75 106 0,98 54 0,42 342 1 710 475 000,000
30 -1,25 108 0,98 55 0,42 338 1 710 475 000,000
31 0,00 107 0,99 54 0,42 335 1 692 470 000,000
Archív
2023
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2022
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť