Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Povolenie na predmet podnikania:

Tepelná energetika – rozsah výroba tepla a rozvod tepla

Povolenie č. 2007T 0319 – 10. zmena

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  14,87 76,93 0,98 52,87 0,42 177,67 13 050 3 625 000,000
September 2021 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 13,75 71 0,98 53 0,42 175 306 85 000,000
2 15,25 71 0,98 54 0,42 181 306 85 000,000
3 14,50 71 0,98 53 0,42 178 306 85 000,000
4 16,00 72 0,98 53 0,42 163 288 80 000,000
5 15,00 71 0,98 53 0,43 171 306 85 000,000
6 14,25 71 0,98 54 0,42 177 306 85 000,000
7 15,00 72 0,98 53 0,42 169 306 85 000,000
8 16,25 72 0,98 54 0,42 168 288 80 000,000
9 16,00 76 0,99 54 0,43 152 306 85 000,000
10 15,75 76 0,98 54 0,42 144 306 85 000,000
11 15,50 77 0,98 53 0,42 124 288 80 000,000
12 17,75 72 0,98 53 0,42 163 306 85 000,000
13 18,50 76 0,98 55 0,42 137 306 85 000,000
14 16,75 74 0,99 54 0,42 149 288 80 000,000
15 19,25 72 0,98 54 0,42 150 270 75 000,000
16 21,75 73 0,98 53 0,42 157 306 85 000,000
17 15,00 72 0,98 54 0,42 161 288 80 000,000
18 12,75 72 0,98 53 0,42 164 288 80 000,000
19 10,50 73 0,99 53 0,43 163 306 85 000,000
20 10,25 79 0,98 52 0,43 258 756 210 000,000
21 10,50 85 0,98 52 0,42 233 774 215 000,000
22 9,50 87 0,98 52 0,42 283 954 265 000,000
23 12,00 87 0,99 52 0,42 241 864 240 000,000
24 15,00 82 0,99 50 0,43 196 612 170 000,000
25 15,00 82 0,99 50 0,42 181 576 160 000,000
26 16,00 83 0,99 51 0,43 175 576 160 000,000
27 16,50 86 0,98 52 0,42 167 540 150 000,000
28 16,75 85 0,99 54 0,43 138 396 110 000,000
29 14,25 84 0,99 52 0,43 187 612 170 000,000
30 10,75 84 0,99 52 0,43 225 720 200 000,000
Archív
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť