Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  15,99 75,19 0,99 51,68 0,42 137,00 9 522 2 645 000,000
Máj 2024 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 16,00 87 0,98 49 0,42 121 432 120 000,000
2 15,00 86 0,99 50 0,42 117 414 115 000,000
3 16,50 77 0,99 51 0,42 135 378 105 000,000
4 17,50 75 0,98 51 0,42 132 324 90 000,000
5 17,25 75 0,99 52 0,42 142 306 85 000,000
6 18,25 76 0,99 52 0,42 126 306 85 000,000
7 14,00 78 0,99 51 0,42 116 288 80 000,000
8 13,25 77 0,99 51 0,42 124 306 85 000,000
9 15,25 76 0,99 52 0,42 128 306 85 000,000
10 14,50 76 0,99 51 0,42 129 306 85 000,000
11 14,25 77 0,99 51 0,42 124 306 85 000,000
12 15,50 76 0,99 51 0,42 135 306 85 000,000
13 14,50 77 0,99 51 0,42 126 324 90 000,000
14 15,50 75 0,99 52 0,42 136 288 80 000,000
15 15,50 75 0,99 52 0,42 132 306 85 000,000
16 16,00 77 0,98 52 0,42 133 306 85 000,000
17 11,75 75 0,99 52 0,42 140 288 80 000,000
18 14,00 76 0,99 52 0,42 128 306 85 000,000
19 15,25 76 0,99 52 0,42 134 306 85 000,000
20 17,00 76 0,99 53 0,42 129 306 85 000,000
21 19,00 75 0,99 52 0,42 126 306 85 000,000
22 15,25 74 0,99 53 0,42 137 252 70 000,000
23 17,75 71 0,99 52 0,42 155 306 85 000,000
24 14,75 71 0,99 52 0,42 154 270 75 000,000
25 17,50 71 0,99 52 0,42 152 288 80 000,000
26 16,75 72 0,99 52 0,42 158 288 80 000,000
27 18,50 71 0,99 52 0,42 159 288 80 000,000
28 18,75 71 0,99 52 0,42 154 270 75 000,000
29 18,00 71 0,99 52 0,42 154 288 80 000,000
30 17,00 71 0,99 53 0,42 159 270 75 000,000
31 15,75 70 0,99 52 0,42 152 288 80 000,000
Archív
2024
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
2023
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2022
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť