Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Povolenie na predmet podnikania:

Tepelná energetika – rozsah výroba tepla a rozvod tepla

Povolenie č. 2007T 0319 – 10. zmena

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  6,29 93,37 0,98 51,20 0,43 273,13 33 570 9 325 000,000
Apríl 2021 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 12,25 87 0,98 51 0,43 200 720 200 000,000
2 7,00 90 0,98 50 0,43 246 954 265 000,000
3 3,75 97 0,98 51 0,42 257 1 152 320 000,000
4 1,50 98 0,98 51 0,42 264 1 206 335 000,000
5 7,75 95 0,98 52 0,43 263 1 116 310 000,000
6 0,25 101 0,99 52 0,43 311 1 476 410 000,000
7 -0,50 102 0,98 53 0,43 324 1 512 420 000,000
8 0,00 101 0,98 54 0,43 339 1 566 435 000,000
9 5,25 95 0,98 53 0,43 310 1 278 355 000,000
10 8,50 92 0,98 52 0,42 335 990 275 000,000
11 9,25 89 0,98 50 0,43 260 990 275 000,000
12 10,25 88 0,98 51 0,42 258 954 265 000,000
13 1,25 100 0,98 53 0,43 316 1 440 400 000,000
14 2,75 99 0,98 52 0,43 315 1 404 390 000,000
15 2,25 99 0,98 52 0,42 311 1 386 385 000,000
16 3,25 98 0,99 53 0,43 311 1 368 380 000,000
17 5,00 95 0,98 51 0,42 292 1 224 340 000,000
18 7,75 91 0,98 50 0,43 275 1 098 305 000,000
19 8,50 89 0,98 50 0,42 283 1 080 300 000,000
20 9,25 89 0,98 50 0,42 260 1 008 280 000,000
21 8,50 91 0,99 51 0,43 244 990 275 000,000
22 6,75 89 0,98 49 0,43 261 1 026 285 000,000
23 6,25 93 0,98 50 0,43 264 1 080 300 000,000
24 6,25 93 0,98 51 0,42 244 990 275 000,000
25 6,50 92 0,98 50 0,42 259 1 044 290 000,000
26 5,50 95 0,98 51 0,43 265 1 116 310 000,000
27 7,00 93 0,98 51 0,43 256 1 044 290 000,000
28 10,00 88 0,98 51 0,42 244 882 245 000,000
29 12,75 86 0,98 50 0,43 225 774 215 000,000
30 14,00 86 0,98 51 0,42 202 702 195 000,000
Archív
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť