Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Povolenie na predmet podnikania:

Tepelná energetika – rozsah výroba tepla a rozvod tepla

Povolenie č. 2007T 0319 – 10. zmena

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  -0,51 102,48 0,99 53,19 0,43 366,48 53 586 14 885 000,000
December 2021 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 2,00 99 0,99 52 0,43 358 1 602 445 000,000
2 4,25 96 0,99 51 0,43 342 1 476 410 000,000
3 -1,50 102 0,99 53 0,43 364 1 710 475 000,000
4 -0,75 104 0,99 54 0,43 356 1 728 480 000,000
5 -0,25 101 0,99 53 0,42 356 1 656 460 000,000
6 0,25 99 0,99 53 0,43 382 1 710 475 000,000
7 0,00 102 0,99 53 0,43 376 1 746 485 000,000
8 -2,00 106 0,99 55 0,43 387 1 908 530 000,000
9 -0,50 102 0,99 53 0,43 373 1 746 485 000,000
10 -1,25 102 0,98 53 0,43 373 1 782 495 000,000
11 -0,50 103 0,99 54 0,42 352 1 674 465 000,000
12 -1,25 103 0,99 53 0,43 376 1 782 495 000,000
13 -1,50 106 0,99 54 0,43 379 1 872 520 000,000
14 1,00 102 0,99 53 0,43 393 1 674 465 000,000
15 2,75 100 0,99 51 0,42 304 1 602 445 000,000
16 3,75 99 0,99 51 0,42 338 1 494 415 000,000
17 2,50 98 0,98 51 0,42 343 1 566 435 000,000
18 1,75 100 0,99 51 0,43 329 1 530 425 000,000
19 3,75 98 0,99 52 0,42 329 1 494 415 000,000
20 -0,50 100 0,99 52 0,42 379 1 710 475 000,000
21 -3,75 105 0,98 55 0,42 382 1 872 520 000,000
22 -6,50 108 0,98 56 0,43 413 1 998 555 000,000
23 -4,25 110 0,99 56 0,43 392 2 016 560 000,000
24 -1,50 104 0,99 54 0,42 378 1 818 505 000,000
25 -2,50 104 0,99 53 0,43 359 1 728 480 000,000
26 -6,75 113 0,98 56 0,42 380 2 034 565 000,000
27 -2,75 106 0,98 56 0,43 400 1 926 535 000,000
28 -1,00 104 0,99 54 0,43 384 1 800 500 000,000
29 -0,25 100 0,99 53 0,43 386 1 692 470 000,000
30 0,25 101 0,99 52 0,42 353 1 638 455 000,000
31 1,25 100 0,98 52 0,42 345 1 602 445 000,000
Archív
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť