Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  19,31 77,45 0,98 50,48 0,42 96,42 7 794 2 165 000,000
August 2023 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 15,00 78 0,98 50 0,42 101 252 70 000,000
2 19,75 78 0,99 50 0,43 92 270 75 000,000
3 18,50 76 0,99 50 0,43 101 234 65 000,000
4 18,50 76 0,99 50 0,43 98 252 70 000,000
5 19,25 77 0,99 51 0,43 97 252 70 000,000
6 15,00 79 0,98 50 0,42 91 270 75 000,000
7 13,00 77 0,98 51 0,43 106 270 75 000,000
8 14,00 77 0,99 51 0,42 101 252 70 000,000
9 13,75 77 0,99 51 0,42 108 270 75 000,000
10 14,75 78 0,99 50 0,43 102 270 75 000,000
11 17,00 77 0,98 50 0,42 108 288 80 000,000
12 18,75 76 0,97 50 0,42 100 252 70 000,000
13 20,25 80 0,98 50 0,42 98 270 75 000,000
14 22,00 79 0,98 50 0,42 97 270 75 000,000
15 22,50 78 0,99 52 0,43 100 270 75 000,000
16 23,25 79 0,98 52 0,43 90 234 65 000,000
17 21,25 79 0,98 52 0,43 98 252 70 000,000
18 20,00 77 0,98 50 0,42 97 234 65 000,000
19 22,00 78 0,98 50 0,42 95 252 70 000,000
20 23,50 77 0,99 50 0,42 94 252 70 000,000
21 23,50 78 0,98 51 0,42 94 252 70 000,000
22 25,25 78 0,99 51 0,42 90 234 65 000,000
23 23,25 77 0,99 52 0,43 97 234 65 000,000
24 20,75 77 0,99 51 0,42 96 234 65 000,000
25 22,50 76 0,99 51 0,43 95 252 70 000,000
26 18,75 77 0,98 50 0,42 85 234 65 000,000
27 22,00 76 0,98 50 0,42 96 234 65 000,000
28 20,75 78 0,99 50 0,42 89 234 65 000,000
29 17,75 77 0,99 49 0,42 91 252 70 000,000
30 16,25 76 0,99 50 0,43 93 234 65 000,000
31 16,00 78 0,98 50 0,43 89 234 65 000,000
Archív
2023
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
2022
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť