Teplo

V Považskej Bystrici vyrábame teplo pre viac ako 8 500 domácností a firiem. Napriek rozsiahlym investíciám do modernizácie teplovodov či výmenníkových staníc priamo v objektoch našich klientov nemôžeme vylúčiť príležitostné poruchy či odstávky na takmer 8 km rozvodov horúcej  vody, ktoré  spravujeme. Ak chcete nahlásiť poruchu, neváhajte kontaktovať náš dispečing. Za účelom bezproblémového nahlasovania porúch sú všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory zaznamenávané. Prosíme nezabudnite uviesť:

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

NAHLÁSIŤ PORUCHU Kontaktovať

Tvorba a regulácia cien

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. v súčasnosti pri predaji tepla svojim odberateľom využíva dvojzložkovú cenu. Tento spôsob, pri ktorom je cena rozdelená na platbu za fixnú zložku ceny tepla podľa regulačného príkonu na odbernom mieste a platbu za variabilnú zložku ceny tepla podľa nameraného množstva tepla, presnejšie zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo. Používanie dvojzložkovej ceny tepla ako hlavný spôsob účtovania cien tepelnej energie je bežný v štátoch Európskej únie a prispieva k sprehľadneniu finančných vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho odberateľmi.

Viac informácií
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.
  0,41 102,46 0,99 50,86 0,43 320,36 44 874 12 465 000,000
Február 2023 Priemerná denná vonkajšia teplota za sledovaný deň °C Výstupné potrubie Vratné potrubie Obehová voda v sledovanom dni m3/hod Dodávka tepelnej energie do rozvodov Teplo GGE, s.r.o., za sledovaný deň
    Teplota °C Tlak MPa Teplota °C Tlak MPa   GJ kWh
1 2,25 100 0,99 50 0,42 330 1 584 440 000,000
2 2,00 100 0,98 50 0,42 338 1 620 450 000,000
3 -0,25 104 0,98 51 0,42 343 1 728 480 000,000
4 -1,50 104 0,98 51 0,42 342 1 728 480 000,000
5 -5,25 109 0,99 53 0,43 355 1 908 530 000,000
6 -7,50 114 0,99 55 0,43 388 2 178 605 000,000
7 -7,25 115 0,98 55 0,42 371 2 124 590 000,000
8 -6,50 114 0,98 55 0,42 367 2 088 580 000,000
9 -6,75 115 0,98 55 0,42 362 2 070 575 000,000
10 -6,25 114 0,99 55 0,43 363 2 052 570 000,000
11 -1,75 108 0,99 53 0,43 337 1 782 495 000,000
12 0,50 100 0,99 50 0,43 328 1 584 440 000,000
13 2,25 100 0,98 50 0,42 319 1 566 435 000,000
14 3,00 100 0,98 49 0,42 317 1 548 430 000,000
15 -0,50 103 0,99 50 0,43 313 1 584 440 000,000
16 0,50 101 0,99 50 0,43 313 1 584 440 000,000
17 2,00 101 0,99 49 0,42 300 1 476 410 000,000
18 8,25 93 0,99 46 0,43 270 1 188 330 000,000
19 5,25 94 0,99 48 0,42 295 1 332 370 000,000
20 3,25 99 0,99 48 0,43 261 1 278 355 000,000
21 8,75 91 0,99 49 0,43 302 1 242 345 000,000
22 5,25 94 0,99 49 0,42 291 1 278 355 000,000
23 5,25 95 0,99 49 0,43 284 1 296 360 000,000
24 5,25 95 0,99 51 0,43 288 1 224 340 000,000
25 2,25 99 0,99 49 0,43 269 1 296 360 000,000
26 -0,25 101 0,99 51 0,43 304 1 494 415 000,000
27 -0,50 102 0,99 51 0,42 315 1 530 425 000,000
28 -0,25 104 0,99 52 0,43 305 1 512 420 000,000
Archív
2023
Január Otvoriť
2022
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2021
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2020
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2019
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2018
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2017
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2016
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť
2015
Január Otvoriť
Február Otvoriť
Marec Otvoriť
Apríl Otvoriť
Máj Otvoriť
Jún Otvoriť
Júl Otvoriť
August Otvoriť
September Otvoriť
Október Otvoriť
November Otvoriť
December Otvoriť