Kontakty

Adresa

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Robotnícka 2160
017 34 Považská Bystrica

IČO: 36 300 683
DIČ: 2020111467
IČ DPH: SK2020111467

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32391/R

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu / BBAN: 1066111007/1111
IBAN: SK11 1111 0000 0010 6611 1007
BIC / SWIFT: UNCRSKBX

Dispečing

ohlasovňa porúch – nepretržitá služba

telefón: 042/443 22 13

mobil: 0911 677 485

e-mail: dispecingppc@teplaren.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa

Vierka Pavlovičová

telefón: 042/466 43 01

fax: 042/466 43 09

e-mail: teplaren@teplaren.sk

Výrobný riaditeľ

Ing. Eduard Lečko

telefón: 042/466 43 04

mobil: 0914 323 483

e-mail: lecko@teplaren.sk

Obchodno – technický riaditeľ

Ing. Stanislav Bednár

telefón: 042/466 43 03

mobil: 0903 717 452

e-mail: bednar@teplaren.sk

Obchodné oddelenie: vedúci

Miroslav Hromadík

telefón: 042/466 43 17

mobil: 0903 460 417

e-mail: hromadik@teplaren.sk

Fakturácie, nákup

Ing. Martin Kerepecký

telefón: 042/466 43 16

mobil: 0903 555 286

e-mail: kerepecky@teplaren.sk

Ochrana osobných údajov

telefón: +421 2 3268 3800

e-mail: gdpr@gge.sk

Mapa

GPS: N 49° 7' 4.96", E 18° 25' 2.81"