TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Poslaním spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., je zabezpečenie hospodárnej výroby a plynulej dodávky energií zmluvným odberateľom v určenom množstve, čase a kvalite.

Cieľom našich aktivít je kvalitné informovanie zákazníkov o našej činnosti, o výhodách využitia CZT, o zmenách v oblasti legislatívy, o cenách energií a o poskytovaných službách.