Hlásenie porúch

Dispečing

Dispečing teplárenskej sústavy riadi prevádzku a zabezpečuje rovnováhu medzi zdrojmi a spotrebou pri bezpečnom, spoľahlivom a hospodárnom zásobovaní energiou.

Zamestnanci dispečingu môžu na základe nepretržitej služby okamžite reagovať aj na aktuálne zmeny počasia alebo zmeny na zdroji tepla. Popri svojej hlavnej funkcii - riadení prevádzky, zabezpečujú aj nepretržitú servisnú funkciu pre hlásenie porúch a základné informačné služby pre odberateľov.

Z dôvodu neblokovania telefónnej linky a za účelom bezproblémového riešenia požiadaviek a nahlasovania porúch si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce ako aj odchádzajúce hovory sa zaznamenávajú a pri správnom nahlasovaní je potrebné uviesť

  • meno a priezvisko volajúceho
  • presnú adresu volajúceho
  • telefonický kontakt volajúceho
  • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
  • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy