Informácie pre zákazníka

Apríl
2019
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 9,00 88 0,99 53 0,42 290 990 275 000,000
2 9,00 91 0,98 53 0,42 278 1 026 285 000,000
3 11,50 87 0,98 54 0,42 251 882 245 000,000
4 14,00 87 0,98 53 0,43 231 774 215 000,000
5 14,50 86 0,99 55 0,43 210 666 185 000,000
6 8,75 88 0,99 51 0,42 246 900 250 000,000
7 10,00 87 0,99 52 0,42 243 882 245 000,000
8 13,25 87 0,98 55 0,42 231 756 210 000,000
9 13,50 87 0,99 54 0,43 229 756 210 000,000
10 9,25 88 0,99 52 0,43 267 936 260 000,000
11 5,25 92 0,99 52 0,42 288 1 134 315 000,000
12 4,75 95 0,98 53 0,42 307 1 278 355 000,000
13 5,75 94 0,98 52 0,43 278 1 152 320 000,000
14 10,75 89 0,98 52 0,43 255 936 260 000,000
15 9,25 89 0,99 52 0,43 299 1 044 290 000,000
9,90 89,00 0,99 52,87 0,42 260 14 112 3 920 000,000