Informácie pre zákazníka

Júl
2018
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 13,75 76 0,99 55 0,45 150 306 85 000,000
2 14,50 76 0,98 56 0,44 182 360 100 000,000
3 17,00 77 0,98 57 0,45 178 342 95 000,000
4 20,00 76 0,99 56 0,45 159 306 85 000,000
5 22,75 76 0,98 56 0,44 156 306 85 000,000
6 20,75 76 0,98 56 0,45 152 306 85 000,000
7 20,75 77 0,98 57 0,45 163 306 85 000,000
8 19,75 77 0,98 57 0,45 158 306 85 000,000
9 21,00 76 0,99 57 0,45 163 306 85 000,000
10 17,50 76 0,99 56 0,45 152 306 85 000,000
11 16,75 76 0,99 55 0,44 143 270 75 000,000
12 17,50 76 0,99 56 0,44 147 306 85 000,000
13 19,00 76 0,98 56 0,45 153 306 85 000,000
14 17,25 76 0,98 56 0,45 154 306 85 000,000
15 20,00 76 0,99 56 0,45 156 306 85 000,000
16 21,50 75 0,99 55 0,44 151 306 85 000,000
17 17,75 76 0,98 56 0,45 153 306 85 000,000
18 18,25 77 0,99 56 0,45 144 270 75 000,000
19 20,25 76 0,99 56 0,45 143 288 80 000,000
18,74 76,16 0,99 56,05 0,45 156 5 814 1 615 000,000