Informácie pre zákazníka

Február
2019
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 2,75 100 0,98 56 0,42 398 1 782 495 000,000
2 4,25 95 0,98 51 0,42 339 1 458 405 000,000
3 2,25 100 0,98 52 0,42 349 1 656 460 000,000
4 -0,25 102 0,99 54 0,42 403 1 908 530 000,000
5 -1,75 105 0,99 56 0,42 406 1 980 550 000,000
6 -2,75 105 0,98 56 0,42 409 1 998 555 000,000
7 -3,00 107 0,98 56 0,42 398 2 016 560 000,000
8 -1,75 105 0,98 56 0,42 409 2 016 560 000,000
9 1,00 103 0,99 55 0,43 374 1 764 490 000,000
10 3,50 98 0,99 54 0,43 364 1 638 455 000,000
11 4,00 98 0,98 53 0,42 371 1 674 465 000,000
12 0,25 101 0,98 54 0,43 399 1 854 515 000,000
13 0,00 101 0,98 55 0,43 399 1 890 525 000,000
14 3,00 98 0,99 54 0,43 415 1 584 440 000,000
0,82 101,29 0,98 54,43 0,42 388 25 218 7 005 000,000