Informácie pre zákazníka

Marec
2018
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 -9,25 118 0,98 63 0,46 490 2 718 755 000,000
2 -6,25 114 0,99 62 0,47 469 2 448 680 000,000
3 -5,50 111 0,98 60 0,48 461 2 304 640 000,000
4 -4,75 110 0,98 59 0,48 458 2 286 635 000,000
5 -1,75 96 0,90 53 0,43 463 2 124 590 000,000
6 2,25 99 0,98 57 0,47 439 1 836 510 000,000
7 2,75 99 0,98 55 0,47 409 1 764 490 000,000
8 2,00 99 0,98 54 0,47 382 1 710 475 000,000
9 7,50 100 0,98 55 0,47 374 1 656 460 000,000
10 6,25 95 0,98 53 0,46 331 1 404 390 000,000
11 8,75 92 0,98 54 0,46 332 1 296 360 000,000
12 8,75 89 0,98 51 0,47 316 1 188 330 000,000
13 6,75 84 0,98 51 0,46 316 1 242 345 000,000
14 3,50 98 0,98 53 0,47 338 1 494 415 000,000
15 4,75 96 0,98 53 0,46 326 1 404 390 000,000
1,72 100,00 0,98 55,53 0,47 394 26 874 7 465 000,000