Informácie pre zákazníka

Október
2017
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 9,25 89 0,98 54 0,45 251 882 245 000,000
2 9,50 89 0,98 55 0,45 265 954 265 000,000
3 11,25 86 0,98 54 0,46 279 918 255 000,000
4 11,25 87 0,98 53 0,45 277 882 245 000,000
5 14,50 85 0,98 54 0,45 274 864 240 000,000
6 9,00 88 0,98 54 0,47 300 1 026 285 000,000
7 9,25 89 0,98 54 0,45 278 954 265 000,000
8 9,00 90 0,98 54 0,45 296 1 062 295 000,000
9 6,25 93 0,98 54 0,45 308 1 188 330 000,000
10 7,25 93 0,98 55 0,45 308 1 188 330 000,000
11 11,50 87 0,98 53 0,46 306 1 026 285 000,000
12 12,00 86 0,98 54 0,46 290 936 260 000,000
13 12,25 88 0,98 53 0,45 274 972 270 000,000
14 9,50 90 0,98 52 0,46 252 936 260 000,000
15 11,50 87 0,98 51 0,44 248 846 235 000,000
16 12,75 80 0,98 52 0,46 256 864 240 000,000
17 11,75 87 0,98 54 0,46 243 810 225 000,000
18 12,00 88 0,98 55 0,45 235 792 220 000,000
10,54 87,89 0,98 53,61 0,45 274 17 100 4 750 000,000