Informácie pre zákazníka

Jún
2019
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 19,25 74 0,98 54 0,42 178 342 95 000,000
2 20,00 75 0,98 55 0,42 183 342 95 000,000
3 21,50 76 0,98 56 0,43 174 324 90 000,000
4 19,50 76 0,99 56 0,42 174 342 95 000,000
5 19,50 75 0,99 56 0,43 165 324 90 000,000
6 20,50 75 0,98 56 0,43 175 324 90 000,000
7 20,50 75 0,98 57 0,42 177 306 85 000,000
8 20,75 76 0,99 57 0,42 174 342 95 000,000
9 22,25 76 0,99 56 0,43 175 324 90 000,000
10 24,75 76 0,99 57 0,42 168 306 85 000,000
11 24,75 75 0,99 57 0,43 170 306 85 000,000
21,20 75,36 0,99 56,09 0,42 174 3 582 995 000,000