Informácie pre zákazníka

August
2019
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 22,25 77 0,98 54 0,42 119 270 75 000,000
2 21,00 76 0,98 55 0,43 126 270 75 000,000
3 17,50 77 0,98 53 0,42 117 288 80 000,000
4 18,00 76 0,98 54 0,43 131 270 75 000,000
5 19,75 77 0,98 53 0,42 141 306 85 000,000
6 22,50 77 0,98 54 0,43 131 270 75 000,000
7 24,00 76 0,98 53 0,43 134 288 80 000,000
8 21,50 74 0,99 54 0,43 135 270 75 000,000
9 21,25 74 0,98 53 0,42 147 288 80 000,000
10 24,50 77 0,98 54 0,42 121 288 80 000,000
11 22,25 76 0,98 52 0,42 121 270 75 000,000
12 25,75 77 0,98 53 0,43 122 288 80 000,000
13 21,25 76 0,99 54 0,42 122 252 70 000,000
14 15,00 75 0,99 54 0,42 128 270 75 000,000
15 16,00 75 0,98 53 0,42 125 288 80 000,000
16 16,25 75 0,98 53 0,42 140 288 80 000,000
17 18,25 75 0,98 52 0,43 135 306 85 000,000
18 21,75 75 0,99 54 0,43 136 288 80 000,000
19 23,25 76 0,99 53 0,42 133 306 85 000,000
20 25,00 77 0,98 55 0,42 123 288 80 000,000
20,85 75,90 0,98 53,50 0,42 129 5 652 1 570 000,000