Informácie pre zákazníka

December
2017
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 -0,25 103 0,98 57 0,46 427 1 908 530 000,000
2 -3,75 106 0,99 58 0,45 426 1 998 555 000,000
3 -2,25 104 0,98 57 0,46 438 1 980 550 000,000
4 -1,00 99 0,98 56 0,46 471 2 016 560 000,000
5 0,00 103 0,98 57 0,46 434 1 944 540 000,000
6 2,25 99 0,98 56 0,46 425 1 818 505 000,000
7 -0,25 103 0,99 56 0,46 410 1 872 520 000,000
8 -0,25 102 0,98 57 0,46 405 1 818 505 000,000
9 -0,25 102 0,98 57 0,46 409 1 782 495 000,000
10 0,75 103 0,98 57 0,46 419 1 854 515 000,000
11 9,00 91 0,98 54 0,46 398 1 494 415 000,000
12 7,50 91 0,98 53 0,46 380 1 440 400 000,000
13 -0,50 101 0,98 56 0,45 412 1 818 505 000,000
0,85 100,54 0,98 56,23 0,46 420 23 742 6 595 000,000