Informácie pre zákazníka

Október
2019
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 13,00 76 0,99 50 0,43 275 702 195 000,000
2 13,50 75 0,99 50 0,43 282 738 205 000,000
3 8,50 82 0,99 51 0,42 323 972 270 000,000
4 8,50 87 0,98 52 0,42 282 972 270 000,000
5 9,00 87 0,99 51 0,42 282 990 275 000,000
6 5,75 93 0,98 52 0,43 288 1 170 325 000,000
7 5,50 95 0,99 54 0,43 314 1 278 355 000,000
8 8,25 93 0,99 53 0,42 309 1 242 345 000,000
9 9,50 88 0,98 52 0,42 313 1 116 310 000,000
10 9,75 88 0,98 52 0,42 302 1 080 300 000,000
11 11,25 89 0,98 52 0,42 271 1 008 280 000,000
12 12,00 87 0,99 52 0,42 230 828 230 000,000
13 12,50 87 0,98 52 0,43 238 828 230 000,000
14 13,50 87 0,98 52 0,42 230 792 220 000,000
15 15,75 75 0,99 51 0,42 240 594 165 000,000
10,42 85,93 0,99 51,73 0,42 279 14 310 3 975 000,000