Informácie pre zákazníka

November
2019
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 4,00 98 0,99 55 0,43 301 1 350 375 000,000
2 7,00 92 0,99 52 0,43 299 1 170 325 000,000
3 12,25 88 0,98 52 0,42 257 918 255 000,000
4 8,75 89 0,99 52 0,43 301 1 098 305 000,000
5 8,75 90 0,98 53 0,42 319 1 188 330 000,000
6 7,25 92 0,99 53 0,43 321 1 224 340 000,000
7 7,25 92 0,99 52 0,42 314 1 224 340 000,000
8 7,50 90 0,98 53 0,42 309 1 152 320 000,000
9 7,00 93 0,99 52 0,43 290 1 188 330 000,000
10 5,00 94 0,99 53 0,43 321 1 332 370 000,000
11 6,25 96 0,99 53 0,43 318 1 332 370 000,000
12 9,50 90 0,99 52 0,43 305 1 170 325 000,000
13 9,25 89 0,98 52 0,42 305 1 098 305 000,000
14 5,00 96 0,99 53 0,42 320 1 386 385 000,000
15 10,25 90 0,99 53 0,43 302 1 152 320 000,000
16 12,75 86 0,98 51 0,42 276 972 270 000,000
17 12,75 88 0,98 51 0,42 264 990 275 000,000
8,26 91,35 0,99 52,47 0,43 301 19 944 5 540 000,000