Informácie pre zákazníka

December
2018
Priemerná denná
vonkajšia teplota
za sledovaný deň
°C
Priemerné denné parametre teplonosnej látky do rozvodov Teplo GGE, s.r.o. Dodávka tepelnej energie
do rozvodov Teplo GGE, s.r.o.,
za sledovaný deň
Výstupné
potrubie
Vratné
potrubie
Obehová voda
v sledovanom dni
m3/hod
Teplota
°C
Tlak
MPa
Teplota
°C
Tlak
MPa
GJ kWh
1 -4,75 111 0,99 59 0,43 421 2 142 595 000,000
2 -1,00 106 0,99 58 0,42 420 1 962 545 000,000
3 0,75 92 0,91 52 0,42 421 1 818 505 000,000
4 2,75 99 0,98 53 0,42 407 1 800 500 000,000
5 -0,75 103 0,98 55 0,42 414 1 944 540 000,000
6 -1,25 105 0,98 57 0,43 417 2 016 560 000,000
7 0,25 101 0,99 56 0,43 417 1 854 515 000,000
8 3,00 99 0,99 55 0,42 372 1 620 450 000,000
9 3,25 99 0,98 54 0,42 365 1 620 450 000,000
10 2,25 98 0,98 55 0,42 395 1 710 475 000,000
11 -0,50 101 0,99 56 0,42 417 1 854 515 000,000
12 -1,25 103 0,98 57 0,42 420 1 926 535 000,000
13 -4,25 110 0,99 59 0,42 417 2 178 605 000,000
-0,12 102,08 0,98 55,85 0,42 408 24 444 6 790 000,000