Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda

vlajka-eu

Tento projekt sa realizuje s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

 

 

Názov projektu: Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Miesto realizácie projektu: Dunajská Streda

Názov prijímateľa: TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica

Sídlo prijímateľa: Robotnícka 017 34 Považská Bystrica

Stručný opis projektu:
Realizáciou projektu dôjde k inštalácii dvoch kogeneračných jednotiek v kotolni Mlyny Dunajská Streda, ktoré budú vyrábať elektrickú energiu a teplo zo zemného plynu, vrátane vyvedenia elektrickej energie do trafostanice. Kogeneračné jednotky budú umiestnené do strojovne, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu kotolne.

Po realizácii dôjde k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla o 10,516 MW, pričom
A/ inštalovaný elektrický výkon sa zvýši o 4,948 MW
B/ inštalovaný tepelný výkon sa zvýši o 5,568 MW.

Začatie projektu: 1.4.2011     Ukončenie projektu: 31.3.2012

Výška poskytnutého príspevku: 2 787 988,58 EUR