Odstávky a prerušenia dodávky

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 27.07.2018 23,00 hod do 01.08.2018 04,00 hod

V súlade s §26 zákona 657/2004 o tepelnej energetike v platnom znení Vám oznamujeme, že naša spoločnosť bude v čase od 27.07.2018 do 01.08.2018 vykonávať plánovanú opravu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou nasledovne:

Od 27.07.2018 23,00 hod do 30.07.2018 4,00 hod Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2107 a Kukučínova 4888 a 4889, Atletický oddiel SPARTA, GARNI HOTELS s.r.o., IFM a.s. Kukučínova 210, IFM PB s.r.o. Mierová 306, Sociálna poisťovňa Kukučínova 208/23, Stredná odborná škola strojnícka Kukučínova 207/24, EDUCATIS s.r.o., MŠK Považská Bystrica s.r.o. Športovcov 2112 a 2113, RELAXTUR TURIEC a.s..

Od 27.07.2018 23,00 hod do 01.08.2018 4,00 hod všetci ostatní odberatelia.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod

Vážený odberateľ.

V čase od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod budeme vykonávať plánovanú opravu a údržbu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 1. 2016 od 9,00 do 11,30

Dňa 15.01.2016 od 9,00 hod do 11,30 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti SB Slovakia.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 7. 2015 od 7,00 do 17,00

Dňa 15.07.2015 od 07,00 hod do 17,00 hod bude neodkladne prerušená dodávka tepla na prípravu TÚV pre nasledovných odberateľov:

- Sociálna poisťovňa, Ulica Martina Kukučína 208/23

- Atletický oddiel SPARTA, Ulica Martina Kukučína 2116

- IFM, Ulica Martina Kukučína 210

- Stredná odborná škola strojnícka, Ulica Martina Kukučína 207/24

Za spôsobené problémy sa dotknutým odberateľom ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 26. 9. 2014 od 10,00 do 15,00

Dňa 26.09.2014 od 10,00 hod do 15,00 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti ELETHERM.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.