Odstávky a prerušenia dodávky

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod

Vážený odberateľ.

V čase od 28.07.2017 23,00 hod do 02.08.2017 04,00 hod budeme vykonávať plánovanú opravu a údržbu sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 1. 2016 od 9,00 do 11,30

Dňa 15.01.2016 od 9,00 hod do 11,30 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti SB Slovakia.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 15. 7. 2015 od 7,00 do 17,00

Dňa 15.07.2015 od 07,00 hod do 17,00 hod bude neodkladne prerušená dodávka tepla na prípravu TÚV pre nasledovných odberateľov:

- Sociálna poisťovňa, Ulica Martina Kukučína 208/23

- Atletický oddiel SPARTA, Ulica Martina Kukučína 2116

- IFM, Ulica Martina Kukučína 210

- Stredná odborná škola strojnícka, Ulica Martina Kukučína 207/24

Za spôsobené problémy sa dotknutým odberateľom ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla 26. 9. 2014 od 10,00 do 15,00

Dňa 26.09.2014 od 10,00 hod do 15,00 hod vykonáme neodkladnú opravu poruchy na verejnom rozvode tepla pri spoločnosti ELETHERM.

Z vyššie uvedeného dôvodu bude v uvedenom čase prerušená dodávka tepla pre všetky odberné miesta s výnimkou spoločnosti TEPLO GGE.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o prerušení dodávky tepla od 1. 8. 2014 23,00 hod do 3. 8. 2014 18,00

Naša spoločnosť bude v čase od 01.08.2014 23,00 hod do 03.08.2014 18,00 hod vykonávať plánovanú opravu. údržbu a revízie sústavy tepelných zariadení.

Na základe tejto skutočnosti bude vo vyššie uvedenom čase prerušená dodávka tepelnej energie na všetkých odberných miestach zmluvne dojednaných s našou spoločnosťou.